70a hispana E-kongreso – San Lorenzo del Escorial (Madrid)

Laŭ miaj spertoj, la pasinta 70ª hispana kongreso de Esperanto, kiu okazis de la 28a de junio ĝis la 3a de julio,  disvolviĝis sufiĉe bone kaj agrable, same en la turisma flanko, kiel ankaŭ en la informa, eduka, ateliera, koncerta, kaj tiel plu. La organizado de la kongreso brile sukcesis kaj oni povis akurate spekti la diversajn programerojn. Akompanis kaj ankaŭ plezurigis nin bona vetero dum la tuta kongresa daŭro. La urbo kie oni organizis la kongreson estas vizitinda, precipe en la ĉirkaŭaĵoj al la fama monaĥejo.

Inauguro de la kongreso

Okazis  interesaj prelegoj, atelieroj, koncertoj, ekskursoj, kaj oni havis la okazon ankaŭ ekzameniĝi laŭ la Europa Referenckadro. Laŭ mia vidpunkto, la stela programero estis interesega debato pri lingvo kaj movado, inter du el la nuntempaj pintaj esperantistoj, nome Renato Korsetti kaj Jorge Camacho. Do la programo estis sufiĉe ampleksa kaj varia. La ĉefa temo dum tiu ĉi kongreso traktis pri la rilato inter Esperanto kaj la novaj nuntempaj teknologioj, kiu laŭvide disvolviĝas en bonega kaj promesplena maniero. Estis libere vizitebla, dum la plejparto de la kongresa daŭro, interesa kaj sufiĉe ampleksa libroservo.

Pli-malpli 60 esperantistoj partoprenis la kongreson, inter kiuj kelkaj eksterlandanoj; do oni povis ĝui vere interesan E-etoson kaj esperantumi laŭplaĉe. Oni ankaŭ krokodilis laŭplaĉe, tio sendube dependis de la esperantistoj, kiuj kunvenis en ĉiu momento kaj de aliaj faktoroj.

La kongresejo estis konforta, agrabla, impona laŭ la konstruo; tuj apud la fama monaĥejo, kie siatempe loĝis kaj mortis la hispana reĝo Felipe II. Do, tiu ĉi kongreso estis ankaŭ historie sufiĉe interesa kaj alloga. Mi partoprenis interesegan kaj ampleksan ekskurson tra la monaĥejo.

La kongresejo

Persone mi tre ĝojis renkontiĝi dum ĉi kongreso kun kelkaj,  jam konataj de aliaj esperantaj eventoj, esperantistoj ne nur hispanaj sed ankaŭ eksterlandaj. Samtempe mi interkonatiĝis kun novaj esperantistaj amikoj, kiujn sendube mi  renkontos  en estontaj E-aranĝoj.

Fine nur diri ke mi jam kun espero kaj intereso atendas la venontan 71an hispanan E-kongreson, kiu espereble disvolviĝos en tiel bona, se ne pli, maniero kiel ĉi tiu.

Kelkaj partoprenantoj

Anuncios