La 15a Andaluzia E-kongreso

Mia lasta ĉi-jara partopreno en iu E-aranĝo estis tiu de la 15a Andaluzia E-kongreso en Jaén, de la 30 de oktobro ĝis la 1a de novembro.

La kongresejo

La partoprenantoj, malgraŭ malmultenombraj, estis sufiĉe diversloke alvenintaj kaj tiele la etoso rezultis certe agrabla, interesa, varia kaj alloga. Mi ĝuis tiun etoson kaj babilis kaj ankaŭ nemalmulte “krokodilis” kun la partoprenantoj.

Kelkaj partoprenantoj

La vetero dum la kongreso estis malbona -multe pluvis- kaj do, kelkaj planitaj ekskursoj ne povis esti bone realigitaj. Mankis pro diversaj kialoj kelkaj prelegontoj kaj oni devis fojfoje ŝanĝi la kongresprogramon survoje. Tamen la organizantoj faris siajn klopodojn kaj pro tio oni devas  ilin gratuli kaj danki.

Okazis interesaj prelegoj en la salono de la kongresejo (Junulara -tre bone aranĝita- Gastejo de Jaén), inter kiuj mi menciu: “La Sankta Vizaĝo kaj la vizaĝoj de Bélmez”, “La proceso de la produktado de oliv-oleo”, “La  Lengua Internacional en la Educación Intercultural” kaj “Malfacila prononco de facila lingvo”. Tiu ĉi lasta farita de Maciej Jaskot, unu el la redakcianoj de Pola Radio en Esperanto, kiu intervjuis kelkajn el ni por la radio-programo. Ni povis ankaŭ spekti kelkajn interesajn filmojn kaj teatraĵojn.

Maciej Jaskot prelegas

Nu, resume la 15a Andaluzia E-kongreso rezultis sufiĉe kontentiga kaj pro tio mi jam atendas la venontan,  kiu verŝajne okazos en Granada, alia interesa kaj tre alloga urbo el Andaluzio.

P. S.- Mia intervjuo jam aperis en la Pola E-radio, vendrede la 19an de Novembro. Se iu deziras ĝin aŭskulti, jen estas la retadreso de la podkasto: http://www2.polskieradio.pl/podcast/39/podcast.xml

 

Anuncios