Amaskomunikiloj raportas pri Esperanto

(Novaĵo ĉerpita el la bulteno “Nia Voĉo” de la Madrida E-Liceo).

La agentejo EFE faris longan kaj favoran artikolon pri Esperanto la pasintan 15an de aŭgusto, mencianta la kongreson en Havano kaj eldirojn de Pedro H. kaj de Toño. Ĝi legeblas en:

http://www.pe.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI4623604-EI12469,00-El+esperanto+se+populariza+gracias+a+la+Internet.html

La tagĵurnalo La Vanguardia en sia papera eldono aperigis la 25an de aŭgusto favoran artikolon: http://ves.cat/aiX4

Dankon al Joan Inglada.

Anuncios

Raporto pri mia partopreno en la 77a itala E-kongreso

De la 21a ĝis la 28a de Aŭgusto 2010, okazis en Lignano Sabbiadoro (Linjano Orsabla) ĉe la Adriatika Maro la ĉi-jara itala E-kongreso kaj tien mi vojaĝis kune kun kvar geamikoj el mia urbo Zamora. Partoprenis ĉi tiun kongreson ĉirkaŭ tricent esperantistoj el preskaŭ kvardek landoj ( entute naŭ hispanoj). Do la etoso kompreneble estis tre internacia kaj interkultura; kvazaŭ ĝi estus malgranda UK.

la kongresejo

Ek de la unua momento oni povis rimarki ke la kvanto de partoprenantoj surprizis la LKK-anojn, ĉar la organizo ne estis tiel bona kiel estus dezirinde. Ekzemple la longa atendado en la akceptejo  (krome ni ricevis  preskaŭ nenion kiel memoraĵojn) kaj poste la mankoj en la organizo de la ekskursoj kaj en la loĝado (nome ni estis devigaj loĝi for de la kongresejo, en pensiono tro longe de la kongresa etoso). Tamen malgraŭ ĉio ĉi, mi ĝuis mian ĉeeston en tiu ĉi kongreso, ĉar mi interkonatiĝis kun pluraj interesaj kaj afablaj geesperantistoj el diversaj landoj kun kiuj mi multe povis Esperantumi.

Cetere okazis amuzaj koncertoj ĉiunokte, faritaj de la plej konataj E-kantistoj, kaj interesaj prelegoj, seminarioj kaj kursoj de la plej elstaraj gvidantoj de nia movado (nome Carlo Minnaja, Katalin Kovats, Anna Lowenstein…) En tiu ĉi kongreso oni havis la eblon ekzameniĝi por akiri diplomon laŭ la eŭropa referenckadro, kio estas bonega afero. Oni ankaŭ povis aĉeti E-librojn, kompaktajn diskojn kaj tiel plu en la kongresa libroservo. Aliflanke dum la kongreso okazis internacia foiro.

Dum la koncertoj

El la turisma vidpunkto, malgraŭ la varmego, Linjano estis ĉarma loko por realigi la kongreson kaj la vizito al la vidindaĵoj de Venecio, Triesto kaj Treviso estis por mi sufiĉe kontentiga; do resume oni povas diri ke tiu ĉi kongreso rezultis ĝenerale kaj interesa kaj agrabla kaj alloga el pluraj vidpunktoj. Espereble  la venonta itala E-kongreso en Torino estos ankoraŭ pli interesa kaj samtempe pli bone organizata.

ni ekskursis dum la kongreso