Raporto pri la 69a hispana E-kongreso

En Santiago de Kompostela, de la 2a ĝis la 5a de julio, oni celebris la 69an hispanan E-jarkongreson kun la partopreno de proksimume 50 geesperantistoj, ĉefe hispanaj; inter ili kvin membroj de Zamora E-asocio.

Jam de la komenco la etoso estis sufiĉe kontentiga kaj agrabla. Dum la interkona vespero mi renkontis kelkajn geamikojn de la pasinta kongreso en Málaga, kun kiuj mi povis daŭre babili kaj “iomete krokodili” dum la kongreso.

Tiu ĉi kongreso en Santiago disvolviĝis en maniero tute malsimila al tiu de Málaga, kie okazis multaj prelegoj kaj malmultaj ekskursoj. En Santiago do, okazis diversaj ekskursoj kaj ankaŭ pluraj vizitoj tra la urbo, kaj malmultaj prelegoj.

Ni ekskursas

Ni ekskursas en Santiago

Dum la ekskurso

Dum la ekskurso

Eble en tiu ĉi kongreso oni ne multe parolis kaj diskutis pri Esperanto, tamen la rezulto estis multe pli alloga kaj amuza. La bedaŭro estis la neĉeesto de la tuta estraro de HEF; partoprenis la kongreson nur la sekretario. Tio ĉi kompreneble okulfrapis kaj ne donis bonan impreson pri la unueco, kondiĉoj kaj intencoj de la landa E-federacio. Sendube ĉi tiu afero devos esti plibonigebla kaj plibonigenda estontece. Oni ne decas prezenti ĉi tiun estraran bildon pri la Hispana Federacio al la eksterlandaj partoprenantoj, kiuj ne estis multaj, sed tamen estis.

La estraro en tiu ĉi kongreso

Cetere la kongreso estis por mi sufiĉe interesa; mi povis praktiki Esperanton eĉ kun eksterlandanoj, kion mi ne oftas realigi en mia normala vivmedio.

Krome mi nepre menciu ke en tiu ĉi kongreso mi renkontis miajn amikojn el la grupo esperantista de Bilbao, en kies klubo mi lernis unuafoje Esperanton; kaj ĉefe mi ĝuis la ĉeeston en la kongreso de samideano Eduardo Larrouy, kiu estas, almenaŭ mense, unu el la plej junaj kaj freŝaj esperantistoj, kiujn mi konas. Mi kore gratulas kaj dankas lin pro lia aktiva partopreno.

kun Eduardo

ni babilas

Germanaj partoprenantoj parolis al ni pri siaj spertoj en la pilgrimado

Do, gratulon al ĉiuj, kiuj organizis la kongreson kaj mi jam atendas la venontan 70an, kiu espereble estos almenaŭ tiel alloga kaj ekskursoplena, kiel tiu ĉi de Santiago.

La partoprenantoj

Anuncios