Pri la E-elsendoj de Pola Radio – “Parolas Varsovio”

Lastatempe mi alkutimiĝis aŭskulti ĉiutage E-elsendojn el la Pola Radio. Ĝi elsendas interrete ĉiusemajne de lundo ĝis vendredo, proksimume 20 minutojn kaj do, kiam alvenas la semajnfinoj, mi kutimas aŭskulti denove la lastajn pasintajn programojn pri kiuj mi plej interesiĝis.

Ĉar mi bone scias ke la kutima aŭskultado de E-radio estas bonega ilo por perfektigi nian Esperantlingvan nivelon, antaŭ mallonge mi komencis aŭskulti ankaŭ aliajn radioelsendojn, nome Parolu Mondo el Brazilo, Radio Verda el Kanado kaj foje Ĉina radio, tamen kvankam interesaj, neniu el ili allogas min tiel, kiel la polaj elsendoj. Tio okazas precipe pro la nekomparebla lingva prononco kaj pro kelkaj konkretaj programeroj, kiel ekzemple la vendreda “leterkesto”. Neniu el tiuj aliaj radiostacioj faras tion en tiel vigla kaj amuza maniero.

Foje mi reagas kaj skribas al la varsovia E-redakcio kaj poste ili komentas miajn leterojn kaj tiel plu. Do interesa afero ĝi estas. Aliaj rimarkindaj programeroj estas la oftaj intervjuoj, interparoloj kaj la trarigardo al la E-gazetaro.

Do aŭskulti tage Polan E-radion estas por mi kvazaŭ bezono por pligrandigi same mian Esperantlingvan nivelon, kiel ankaŭ polajn konojn.

Por daŭrigi sian bonegan laboron, ĉi tiu radiostacio kaj ankaŭ la aliaj bezonas nin. Ni povas helpi ilin simple per niaj reagoj kaj komentoj pri iliaj elsendoj. Mi invitas vin ĉiujn fari tion kaj krome ĝui la kutiman aŭskultadon de Esperanto-radio.

Anuncios