Kiamaniere agi nuntempe favore al Esperanto?

Kiu estas esence la maniero agi nuntempe? Kiu estas la vojo? Kiuj estas la ĉefaj linioj, kiujn ni ĉiuj devas sekvi por pli bone agi ene de nia E-komunumo favore al la disvastiĝo de Esperanto, favore al la pliboniĝo de la internacia komunikado?

Sendube ne temas pri batalado kontraŭ la angla lingvo, kontraŭ la rolo kiun  ĝi reprezentas aŭ ludas  kadre de la internacia komunikado, kiu certe estas jam fakto. Kvankam diskriminacian la angla ja havas grandan rolon en la internacia komunumo.

Temas pri alia maniero labori; temas pri la prezento de alternativo por la komunikado internacia en spirito de egaleco, de neŭtraleco. Tio, kion ne povas fari la naciaj lingvoj kiel la angla.

Esperanto devas sin prezenti al la mondo kiel ilo taŭga por la interkompreniĝo de la homaro en egaleca maniero, ne kiel simpla konkuranto kontraŭ la angla. Tiu ĉi rolo apartenas al la aliaj naciaj lingvoj, ne al Esperanto. Ĉar Esperanto estas neŭtrala lingvo, ankaŭ la maniero prezenti sin, la maniero agi devas esti neŭtrala. Ni ne bezonas sensence elspezi niajn fortojn. Do pli bone laŭdi la kvalitojn, la meritojn de Esperanto, ol lukti kontraŭ la rolo de la angla aŭ kiu ajn alia lingvo.

Tiamaniere ni allogos multe pli da samideanoj, multe pli da konsciaj homoj al nia E-movado. Tio estas laŭ mia opinio la ĉefa vojo, la esenco pri nia maniero agi por disvastigi Esperanton, por pligrandigi la E-komunumon kaj finfine por iamaniere plibonigi la mondon.

Anuncios