Ŝerco.- Tial, ke ne ĉio devas esti serioza.

Ŝerca poemo hispane verkita de mia amiko Fernando Martos, kaj de mi Esperante tradukita.

“PREĜO PRI LA SANKTA PENISO DE SANKTA ATILANO, RESPEKTEGA RELIKVO DE LA FELIĈAJ FRATINOJ DE L` FREŜA KONVENTO”

Benita peniso

De l´ konvento freŝa,

Plenigu nian tablon

De bona manĝaĵ´,

Sanigu nian korpon,

Resanigu al mi

La tutajn fakturojn

Kiuj sangas min.

Benita peniso

Kiu helpas al ni,

Mi estas fratino

Venu, helpu min,

Helpu min ĉiutage

Helpu pli kaj pli,

Faru ke min helpu

Via granda helpil´.

Anuncios

“Kaj post la kurso, kion?”

Vojaĝo(Artikolo de Joachim Werdin, ĉerpita el la libro de Boris Kolker “Vojaĝo en Esperanto-Lando”

Kion mi faros, kiam mi scios Esperanton? Ĉu mi povos uzi Esperanton? Kiun profiton mi havos el Esperanto?

Tiujn kaj similajn demandojn ankaŭ vi aŭdis eble de viaj kursanoj, eble de personoj, al kiuj vi konsilis lerni la lingvon. Ĉu ni povas doni kontentigajn respondojn? Mi invitas vin al diskuto pri tio, kaj jen miaj respondoj.

 1. Sendube vi povas korespondi. Miloj da homoj volas skribi leterojn al aliuloj per la neŭtrala lingvo. Vi trovos korespondemulojn en kelkaj dekoj da landoj, se vi volos. La adresoj estas en pluraj Esperantaj gazetoj, ankaŭ vi povas aperigi anoncon tie, cetere ne nur pri la korespondemo. Ekzistas apartaj servoj por faciligi trovon de korespondemulo.
 2. Partoprenu en esperantistaj aranĝoj naciaj kaj internaciaj. Tre multe da ili okazas ĉiujare. La plej konataj estas la kongresoj de UEA kaj TEJO, konferencoj de fakaj organizaĵoj, kulturaj aranĝoj de esperantistaj centroj, internaciaj feriadoj kaj tendaroj.
 3. Aŭskultu radiajn elsendojn en Esperanto por ekscii diversajn aferojn el pluraj landoj.
 4. Abonu Esperantajn gazetojn: vi povas regule ricevadi kelkajn dekojn da ili.Ili estas riĉa fonto de informoj.
 5. Verku por Esperantaj gazetoj. Multaj redaktistoj volonte akceptos viajn kontribuojn.
 6. Legu librojn en Esperanto. Vi havos unikan ŝancon legi originalajn verkojn, kiuj ekzistas nur el la Esperanta literaturo. Vi povos ĝui ankaŭ bonajn tradukojn (el naciaj literaturoj) de famaj verkoj. Ĉiu trovas ion por si.
 7. Verku aŭ traduku libron kaj tiel vi kontribuos al pliriĉigo de la Esperanta (aŭ via nacia) literaturo.
 8. Evoluigu vian interesiĝon. Funkcias multaj fakaj organizaĵoj internaciaj, kiuj uzas Esperanton; vi povas aliĝi al iuj. Tiel vi kontaktos homojn, kiujn interesas la sama afero, do vi povos aktivi internaci-skale.
 9. Uzu Esperanton en via profesia laboro. Vi povas kontakti esperantistojn, kiuj havas la saman profesion kiel vi, kaj evoluigi vian kunlaboron internaci-skale. Tiel vi kontribuos al profesiigo de Esperanto.
 10. Studu aŭ instruu en Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS). Unu el la oficialaj lingvoj de la akademio estas Esperanto.
 11. Turismu per Esperanto. Kiam vi vojaĝas per ne esperantistaj entreprenoj, vi vizitas lokojn kaj objektojn. Kiam vi vojaĝas per esperantista entrepreno, vi vizitas ĉion ĉi kaj ankaŭ amikiĝas kun homoj, vizitante anojn de la loka movado. Krome, pluraj Esperantaj entreprenoj ofertas relative nemultekostan turismadon. Eble vi volos uzi ankaŭ Pasportan Servon de TEJO; unue membriĝu al ĝi. Biciklu kun esperantistoj: Biciklista Esperantista Movado Internacia aranĝos tion por vi.
 12. Fondu internacian entreprenon (komercan, turisman aŭ alian). Pluraj esperantistoj interesiĝas pri tio.
 13. Vi povas ankaŭ instrui Esperanton. Ĉie sur la Tero mankas kompetentaj instruistoj de la lingvo.

Tiuj supraj ekzemploj konsistigas ne ĉiujn eblojn de Esperanto-scio; krome, ili estas ĝeneralaj. Ĉu vi alimaniere respondus la demandon?

Vizito al la Esperanto-Centro en Bilbao

Afisho

Enireja afiŝo

Dum la lasta semajno de aŭgusto, ĉi-somere, mi vizitis mian antikvan E-lernejon en Bilbao (la Bilbao-a Esperanto kultur-centro), kiu situas en la malnova  zono de la urbo. Tie mi renkontiĝis kun kelkaj el miaj, antaŭ multaj jaroj, E-amikoj. La renkontiĝo estis varma kaj agrabla kaj, dume, ni povis amike babili pri niaj reciprokaj nuntempaj E-agadoj.

Aldone, ĉi tie mi vidigas al vi fotojn faritajn en la E-klubo kun la tieaj esperantistoj.

Amikoj

Kun la bilbaoaj esperantistoj

La pianola

Jen la nemalhavebla skulpturo

En la E-centro

Esperanto: la lengua internacional increiblemente fácil de estudiar y aprender.

¿Porqué resulta tan fácil?

 1. Es un idioma completamente regular, sin excepciones. Sus verbos, al contrario que en la mayoría de los demás idiomas, son muy fáciles de memorizar. Todos son regulares.
 2. Contiene principalmente 16 reglas gramaticales inmutables, que constituyen el fundamento de la lengua. Estudiando estas normas se da uno cuenta de porque es tan fácil.
 3. La mayor parte de las raíces de las palabras está tomada de los idiomas europeos más difundidos: inglés, francés, alemán, italiano, español… Por esto muchas de ellas ya nos suenan conocidas (sobre todo a aquellos que ya han estudiado alguna vez otros idiomas) y por tanto fáciles de aprender.
 4. Cualquier otro idioma europeo, incluso los más parecidos al español como son el portugués o el italiano, resultan mucho más complicados de aprender debido principalmente a las irregularidades que presentan. Además muchos se leen y pronuncian de distinta manera a como se escriben. En Esperanto eso no ocurre, porque aparte de que se lee igual que se escribe, todas sus letras suenan y tienen una pronunciación diferenciada.
 5. El sistema de formación de las palabras en Esperanto, por medio de raíces, prefijos, sufijos y terminaciones que se combinan entre si, es otra de las claves para la facilidad de su estudio, debido a la gran versatilidad que le da al idioma.

Así pues si quieres aprender Esperanto, anímate y aprovecha todas sus posibilidades.

Esperanto: la fable facile lernebla lingvo internacia!

Kial estas ĝi tiel facila?

 • Ĝi estas regula lingvo, sen esceptoj.
 • Precipe ĝi enhavas 16 neŝanĝeblajn regulojn.
 • Esperanto estas belsona lingvo kaj, pro tio ke la plejmulto el siaj radikoj estas sufiĉe internacie konataj, ĝi estas facile memorebla.

Do, lernu Esperanton kaj profitu ĝiajn eblojn!